Huishoudelijk reglement

De veiligheid van onze bezoekers staat bij Binnenplezier voorop. Kinderen spelen bij Binnenplezier in een veilige omgeving waarin kwalitatief goede en door onafhankelijke keuringsinstanties gecertificeerde materialen worden gebruikt zodat de veiligheid van alle kinderen die bij Binnenplezier spelen ten alle tijden wordt gegarandeerd. In dit kader hebben wij ook een Huishoudelijk reglement opgesteld. Wij raden u aan om bij aankomst eerst ons reglement door te nemen.

Verder willen wij graag u de volgende tips meegeven voor een bezoek aan onze speeltuin:
Schoenen uit en sokken aan.
Van al dat spelen krijg je het warm. Kleed je daarom luchtig en comfortabel.
Laat sieraden, koorden van capuchons, haarversiersels en schmink wegens veiligheid en hygiëne thuis.
Kom je gezellig spelen in onze indoorspeeltuin? Neem dan minimaal 1 meerderjarige ouder en/of begeleider mee die aanwezig blijft.
Het meebrengen van een eigen eten en drinken is niet toegestaan.
De peuterhoek is uitsluitend voor kinderen t/m 3 jaar.
Neem onze huisregels gerust door om niet voor verrassingen te komen staan.


Huishoudelijk reglement

In dit Huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
“Binnenplezier”: Binnenplezier B.V., statutair gevestigd te Kampen.
Dit Huishoudelijk reglement is van toepassing tussen Binnenplezier en haar bezoekers. Dit Huishoudelijk reglement is verbindend voor een ieder die een toegangsbewijs aankoopt en/of verkrijgt.

• Kinderen t/m 17 jaar en hun ouders kunnen spelen in Binnenplezier. Ouders en/of begeleiders kunnen gratis naar binnen. Bij twijfel over de leeftijd kunnen onze medewerkers naar de leeftijd en eventueel legitimatie vragen. Een wat oudere broer of zus mag gerust mee, zolang het de andere kinderen niet in het spelen belemmert.
• De peuterhoek is uitsluitend voor kinderen t/m 3 jaar.
• Regels die op de speeltoestellen staan dienen te worden nageleefd.
• Het dragen van kettingen, haarversiersels, koorden uit capuchons en andere spullen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen is niet toegestaan.
• Kinderen dienen altijd te worden begeleid door minimaal één volwassene. De ouders en/of begeleiders dienen de kinderen op de hoogte te stellen van de regels en dragen te allen tijde de verantwoording dat de regels ook worden nageleefd.
• Huisdieren zijn (m.u.v. hulphonden) niet welkom in Binnenplezier.
• Het is niet toegestaan de orde te verstoren.
• Wij schenken geen alcohol aan bezoekers.
• Het is niet toegestaan om zelf beperkt eten en drinken mee te nemen.
• Bezoekers eten en drinken aan de tafels en niet in de speelruimtes.
• Het gebruik en/of in bezit hebben van verdovende middelen en wapens is niet toegestaan.
• Binnenplezier kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal of letsel in welke vorm dan ook.
• Wij adviseren altijd op sokken te spelen. Spelen op schoenen in de toestellen is niet toegestaan. Het is niet toegestaan op blote voeten te spelen.
• Voordringen of tegen het verkeer in lopen of klimmen is niet toegestaan
• Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd
• Gebreken aan de speelapparatuur dienen direct te worden gemeld aan onze medewerkers.
• De gebods- en verbodsborden dienen strikt te worden opgevolgd.
• Het gebruik van de invalide trampoline gebeurd altijd onder toezicht van een medewerker van Binnenplezier en een meerder jarige ouder en/of begeleider.
• Kauwgom is niet toegestaan, net als schmink.
• Binnenplezier heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen. Bezoekers die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit Huishoudelijk reglement bepaalde, kan door ons personeel, politie en/of ander bevoegd gezag, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Binnenplezier worden geweigerd ofwel uit Binnenplezier worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
• Roken (inclusief elektronisch) is binnen en op het terras buiten niet toegestaan. Eventueel kunt u wel buiten voor de entree roken. Daarbij dient u gebruik te maken van de staande asbak.
• Het spelen in de speelzalen van Binnenplezier gebeurt altijd op eigen risico. De directie van Binnenplezier is niet aansprakelijk voor schade en vermissing welke tijdens het bezoek aan Binnenplezier is ontstaan.
• Onze medewerkers houden de veiligheid constant in de gaten. Aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
• In het kader van de veiligheid en toezicht zijn er camera’s aanwezig binnen en rondom de indoorspeeltuin.
• Wij adviseren om de snoezelruimte te reserveren voorafgaand aan uw bezoek. Zo bent u verzekerd van een plekje.
• Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de servicebalie.
• Binnenplezier kan deze Huisregels te allen tijde wijzigen. De gewijzigde regels zijn onmiddellijk na wijziging van kracht.